هندوانه شب یلدا را اینطوری تزیین کنید !
شب یلدا یا همان شب چله یکی از بهترین شب ها برای ما ایرانیان است. در این شب ایرانیان دور هم جمع شده و این شب را جشن می گیرند. دو میوه اصلی این شب هندوانه و انار است. از ایده های زیرکمک بگیرید و هندوانه شب یلدای تان را اینگونه تزیین کنید

 تزیین شب یلدا با هندوانه هایی زیبا

برای مراسم شب یلدا حضور یک هندوانه قرمز امری واجب و ضروریست که نمی توان منکرش شد. ولی شاید قاچ کردن معمولی و گذاشتن برشها توی یک سینی و یا کاسه خیلی تکراری باشد چرا که همه ما دوست داریم سفره شب یلدایی متفاوت و باسلیقه داشته باشیم . در این مقاله سعی کردیم با پیشنهاد چند مدل برای تزیین هندوانه ها آنها رو از اون شکل تکراریشون خارج کنیم .

تزیین هندوانه شب یلدا - تزیین شماره 1
هندوانه شب یلدا را اینطوری تزیین کنید !,تزیین هندوانه شب یلدا

تزیین هندوانه شب یلدا - تزیین شماره 2
هندوانه شب یلدا را اینطوری تزیین کنید !,تزیین هندوانه شب یلدا

تزیین هندوانه شب یلدا - تزیین شماره 3
هندوانه شب یلدا را اینطوری تزیین کنید !,تزیین هندوانه شب یلدا

تزیین هندوانه شب یلدا - تزیین شماره 4
هندوانه شب یلدا را اینطوری تزیین کنید !,تزیین هندوانه شب یلدا

تزیین هندوانه شب یلدا - تزیین شماره 5
هندوانه شب یلدا را اینطوری تزیین کنید !,تزیین هندوانه شب یلدا

تزیین هندوانه شب یلدا - تزیین شماره 6
هندوانه شب یلدا را اینطوری تزیین کنید !,تزیین هندوانه شب یلدا

تزیین هندوانه شب یلدا - تزیین شماره 7
هندوانه شب یلدا را اینطوری تزیین کنید !,تزیین هندوانه شب یلدا

تزیین هندوانه شب یلدا - تزیین شماره 8
هندوانه شب یلدا را اینطوری تزیین کنید !,تزیین هندوانه شب یلدا

تزیین هندوانه شب یلدا - تزیین شماره 9
هندوانه شب یلدا را اینطوری تزیین کنید !,تزیین هندوانه شب یلدا

تزیین هندوانه شب یلدا - تزیین شماره 10
هندوانه شب یلدا را اینطوری تزیین کنید !,تزیین هندوانه شب یلدا


تهیه و تدوین: گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/news
اختصاصی سیمرغ