برای امام خمینی ضریح ساختیم،این غلطا رو کردیم که این شد
برای امام خمینی ضریح درست کردیم، گنبد درست کردیم زیارتنامه درست کردیم! همین اشتباهات وغلطاروکردیم که به این روزافتادیم

صحبت‌های جنجالی حجت الاسلام زائری
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: خبر فوری