تتت

به آرامگاه فردوسی با نارنج دستی حمله شد. کتیبه های آرامگاه فردوسی دچار آسیب شدند.

مزار شاعر از هجوم واپسگرایان در امان نماند

پیکر کتیبه های آرامگاه فردوسی با نارنجک دستی دچار آسیب شد.پیکر کتیبه های آرامگاه فردوسی با نارنجک دستی دچار آسیب شد. اقدامی تاسف بار و ضد فرهنگی که هویت عاملان آن تاکنون نامعلوم مانده است.

حمله با نارنجک دستی به آرامگاه فردوسی

حمله با نارنجک دستی به آرامگاه فردوسی

گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
منبع: ion.ir


 
 
 

پربیننده های این بخش

 
X