احمدرضا احمدی و همسر و دخترش در مراسم گشایش نمایشگاه نقاشی‌ احمدرضا احمدی + تصاویر
اولین نمایشگاه نقاشی «احمدرضا احمدی» (شاعر) با عنوان «هزار اقاقیا در چشمان تو هیچ بود» در حضور جمعی از هنرمندان افتتاح شد.

 گزارش تصویری از مراسم گشایش نمایشگاه نقاشی‌ احمدرضا احمدی

شهرام ناظری و ماهور احمدی در مراسم گشایش نمایشگاه نقاشی‌ احمدرضا احمدی

شهرام ناظری و ماهور احمدی در مراسم گشایش نمایشگاه نقاشی‌ احمدرضا احمدی

احمدرضا احمدی و شهره حیدری و شهرام ناظری

احمدرضا احمدی و شهره حیدری و شهرام ناظری

شهره حیدری همسر احمدرضا احمدی، احمدرضا احمدی و هوشنگ کامکار

شهره حیدری همسر احمدرضا احمدی، احمدرضا احمدی و هوشنگ کامکار

جعفر پناهی کارگردان در مراسم گشایش نمایشگاه نقاشی‌ احمدرضا احمدی

جعفر پناهی کارگردان در مراسم گشایش نمایشگاه نقاشی‌ احمدرضا احمدی

گشایش نمایشگاه نقاشی‌ احمدرضا احمدی

گشایش نمایشگاه نقاشی‌ احمدرضا احمدی

گشایش نمایشگاه نقاشی‌ احمدرضا احمدی

گشایش نمایشگاه نقاشی‌ احمدرضا احمدی

احمدرضا احمدی در مراسم گشایش نمایشگاه نقاشی‌ اش

احمدرضا احمدی در مراسم گشایش نمایشگاه نقاشی‌ اش

گشایش نمایشگاه نقاشی‌ احمدرضا احمدی

گشایش نمایشگاه نقاشی‌ احمدرضا احمدی

ماهور احمدی فرزند احمدرضا احمدی

ماهور احمدی فرزند احمدرضا احمدی

گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
منبع: isna.ir