دریافت ویجت فال

ویجت های فال روزانه، تاروت، و حافظ

ویجت فال روزانه

 

برای استفاده از افزونه مورد نظر، ابتدا روی تصویر لینک، کلیک نمایید. سپس کد ظاهر شده در زیر را در وب سایت و یا وبلاگ خود قرار دهید.

فال روزانه در مدل اول :

فال روزانه

 
فال روزانه در مدل دوم :


فال روزانه در مدل سوم :


 


 

ویجت فال تاروت :

 

برای استفاده از افزونه مورد نظر، ابتدا روی تصویر لینک، کلیک نمایید. سپس کد ظاهر شده در زیر را در وب سایت و یا وبلاگ خود قرار دهید.

فال تاروت در مدل اول :


فال تاروت در مدل دوم :


فال تاروت در مدل سوم : 

 

ویجت فال حافظ

 

برای استفاده از افزونه مورد نظر، ابتدا روی تصویر لینک، کلیک نمایید. سپس کد ظاهر شده در زیر را در وب سایت و یا وبلاگ خود قرار دهید.

فال حافظ در مدل اول :

فال حافظ در مدل دوم :


فال حافظ در مدل سوم :


X