دکوراسیون داخلی خانه جدید آنجلینا جولی
آنجلینا جولی Anjelina Jolie بعد از جدایی از برد پیت Brad Pitt به همراه 6 فرزندش در خانه ای لوکس و بسیار زندگی می کند که در ادامه دکوراسیون آن را گردآوری کرده ایم.

 دکوراسیون داخلی خانه جدید آنجلینا جولی Anjelina Jolie

آنجلینا جولی بعد از جدایی از برد پیت به تازگی خانه ای به قیمت 25 میلیون خریداری کرده است که همراه به 6 فرزندش در آن زندگی کند. در ادامه دکوراسیون داخلی خانه زیبای آنجلینا Anjelina Jolie جولی را گردآوری کرده ایم.

بیشتر بدانید : جدیدترین عکس های آنجلینا جولی روی مجله ووگ Vogue

 دکوراسیون داخلی خانه جدید آنجلینا جولی Anjelina Jolie - عکس شماره 1

 دکوراسیون داخلی خانه جدید آنجلینا جولی Anjelina Jolie - عکس شماره 1

 

 

 دکوراسیون داخلی خانه جدید آنجلینا جولی Anjelina Jolie - عکس شماره 2

 دکوراسیون داخلی خانه جدید آنجلینا جولی Anjelina Jolie - عکس شماره 2

 

 

 دکوراسیون داخلی خانه جدید آنجلینا جولی Anjelina Jolie - عکس شماره 3

 دکوراسیون داخلی خانه جدید آنجلینا جولی Anjelina Jolie - عکس شماره 3

 

 

 دکوراسیون داخلی خانه جدید آنجلینا جولی Anjelina Jolie - عکس شماره 4 

 دکوراسیون داخلی خانه جدید آنجلینا جولی Anjelina Jolie - عکس شماره 4

 

 

 دکوراسیون داخلی خانه جدید آنجلینا جولی Anjelina Jolie - عکس شماره 5 

angelina-jolie-pool-house.jpg

 

 

 دکوراسیون داخلی خانه جدید آنجلینا جولی Anjelina Jolie - عکس شماره 6 

 دکوراسیون داخلی خانه جدید آنجلینا جولی Anjelina Jolie - عکس شماره 6

 

 

 دکوراسیون داخلی خانه جدید آنجلینا جولی Anjelina Jolie - عکس شماره 7 

 دکوراسیون داخلی خانه جدید آنجلینا جولی Anjelina Jolie - عکس شماره 7

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ