سوالات دکوراسیون

فرش سبز فیروزه ای با مبلمان قهوه ای را با چه رنگ پرده و کاغذ دیواری ست کنم؟
مبلمان فیروزه ای را با چه فرش و پرده ای ست کنیم؟
مبلمان زرشکی را با چه رنگ پرده ای ست کنیم؟