پیراهن تابستانی تان را به رنگ سال ست کنید!!
ست کردن لباس یکی از رموز شیک پوشی برای خانم ها و آقایان است. اگر شما هم می خواهید برای تابستان امسال یک خانم شیک پوش باشید به شما پیشنهاد می کنیم پیراهن های تابستانی تان را به رنگ سال ست کنید.

زیباترین ست های زنانه به رنگ سال برای تابستان 2016

 

بیشتر بدانید : ست کردن لباس تابستانی، این بار با رنگ های داغ و تند!!


ست کردن پیراهن تابستانی به رنگ سال 2016 - ست شماره 1

ست کردن پیراهن تابستانی به رنگ سال 2016 - ست شماره 1

 

 

ست کردن پیراهن تابستانی به رنگ سال 2016 - ست شماره 2

ست کردن پیراهن تابستانی به رنگ سال 2016 - ست شماره 2

 

 

ست کردن پیراهن تابستانی به رنگ سال 2016 - ست شماره 3

ست کردن پیراهن تابستانی به رنگ سال 2016 - ست شماره 3

 

 

ست کردن پیراهن تابستانی به رنگ سال 2016 - ست شماره 4

ست کردن پیراهن تابستانی به رنگ سال 2016 - ست شماره 4

 

 

ست کردن پیراهن تابستانی به رنگ سال 2016 - ست شماره 5

ست کردن پیراهن تابستانی به رنگ سال 2016 - ست شماره 5

 

 

ست کردن پیراهن تابستانی به رنگ سال 2016 - ست شماره 6

ست کردن پیراهن تابستانی به رنگ سال 2016 - ست شماره 6

 

 

ست کردن پیراهن تابستانی به رنگ سال 2016 - ست شماره 7

ست کردن پیراهن تابستانی به رنگ سال 2016 - ست شماره 7

 

 

ست کردن پیراهن تابستانی به رنگ سال 2016 - ست شماره 8

ست کردن پیراهن تابستانی به رنگ سال 2016 - ست شماره 8

 

 

ست کردن پیراهن تابستانی به رنگ سال 2016 - ست شماره 9

ست کردن پیراهن تابستانی به رنگ سال 2016 - ست شماره 9

 

 

تهیه و ترجمه : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ