مراسم عروسی ویكتوریا سواروسكی Victoria Swarovski دختر صاحب و طراح اصلی برند مشهور سواروسکی در یک مراسم 3 روزه در ایتالیا برگزار شد.

مراسم عروسی ویكتوریا سواروسكی Victoria Swarovski

ویكتوریا سواروسكی Victoria Swarovski دختر صاحب و طراح اصلی برند مشهور طلا و جواهرات و سنگ های قیمتی و كریستال های سواروسكی هفته پیش در ایتالیا ازدواج کرد. ویكتوریا 23 سال و همسر او 40 ساله است. لباس عروسی ویكتوریا Victoria حاوی 500 هزار كریستال سواروسكی است و 46 كیلوگرم وزن داشته و قیمت تقریبی ان 700 هزار یورو تقریبا معادل 3/5 میلیارد تومان می باشد. این لباس عروسی توسط طراح معرف Michael Cinco میشل سینکو و با یک دنباله 8 متری طراحی شد. این عروسی مجلل در ایتالیا و به مدت سه روز برگزار شد.

 ویکتوریا سواروسکی دختر پائول سواروسکی و الکساندرا سواروسکی خواننده اتریشی و متولد 16 آگوست 19932 است.

 

ویکتوریا سواروسکی  Victoria Swarovski و مادرش الکساندرا سواروسکی Alexandra Swarovski

 ویکتوریا سواروسکی Victoria Swarovski و مادرش الکساندرا سواروسکی Alexandra Swarovski

 

ویکتوریا سواروسکی  Victoria Swarovski و پدرش پائول سواروسکی Paul Swarovski

 ویکتوریا سواروسکی Victoria Swarovski و پدرش پائول سواروسکی Paul Swarovski

 

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی  Victoria Swarovski - عکس شماره 1

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی Victoria Swarovski - عکس شماره 1

 

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی  Victoria Swarovski - عکس شماره 2

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی Victoria Swarovski - عکس شماره 2

 

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی  Victoria Swarovski - عکس شماره 3

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی Victoria Swarovski - عکس شماره 3

 

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی  Victoria Swarovski - عکس شماره 4

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی Victoria Swarovski - عکس شماره 4

 

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی  Victoria Swarovski - عکس شماره 5

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی Victoria Swarovski - عکس شماره 5

 

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی  Victoria Swarovski - عکس شماره 6

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی Victoria Swarovski - عکس شماره 6

 

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی  Victoria Swarovski - عکس شماره 7

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی Victoria Swarovski - عکس شماره 7

 

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی  Victoria Swarovski - عکس شماره 8

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی Victoria Swarovski - عکس شماره 8

 

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی  Victoria Swarovski - عکس شماره 9

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی Victoria Swarovski - عکس شماره 9

 

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی  Victoria Swarovski - عکس شماره 10

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی Victoria Swarovski - عکس شماره 10

 

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی  Victoria Swarovski - عکس شماره 11

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی Victoria Swarovski - عکس شماره 11

 

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی  Victoria Swarovski - عکس شماره 12

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی Victoria Swarovski - عکس شماره 12

 

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی  Victoria Swarovski - عکس شماره 13

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی Victoria Swarovski - عکس شماره 13

 

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی  Victoria Swarovski - عکس شماره 14

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی Victoria Swarovski - عکس شماره 14

 

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی  Victoria Swarovski - عکس شماره 15

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی Victoria Swarovski - عکس شماره 15

 

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی  Victoria Swarovski - عکس شماره 16

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی Victoria Swarovski - عکس شماره 16

 

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی  Victoria Swarovski - عکس شماره 17

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی Victoria Swarovski - عکس شماره 17

 

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی  Victoria Swarovski - عکس شماره 18

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی Victoria Swarovski - عکس شماره 18

 

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی  Victoria Swarovski - عکس شماره 19

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی Victoria Swarovski - عکس شماره 19

 

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی  Victoria Swarovski - عکس شماره 20

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی Victoria Swarovski - عکس شماره 20

 

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی  Victoria Swarovski - عکس شماره 21

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی Victoria Swarovski - عکس شماره 21

 

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی  Victoria Swarovski - عکس شماره 22

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی Victoria Swarovski - عکس شماره 22

 

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی  Victoria Swarovski - عکس شماره 23

مراسم عروسی مجلل و با شکوه ویکتوریا سواروسکی Victoria Swarovski - عکس شماره 23

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ

 

Save

Save

 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پربیننده های این بخش

 

 
X