به راحتی و در عرض 5 دقیقه موهایتان را آرایش و یک شینیون زیبا درست کنید.
ابتدا موهایتان را از پشت سرتان به صورت ساده ببندید. سپس از حلقه های پلاستیکی مخصوص استفاده کرده و انتهای آن را مانند تصویر زیر از وسط موهای بسته شده تان عبور دهید.

در عرض 5 دقیقه یک شینیون زیبا درست کنید

سپس دم موهای تان را داخل حلقه گذاشته و به آرامی از بین موهای تان عبور دهید.

در عرض 5 دقیقه یک شینیون زیبا درست کنید

در عرض 5 دقیقه یک شینیون زیبا درست کنید

در عرض 5 دقیقه یک شینیون زیبا درست کنید

سپس انتهای دم موی تان را با یک کش کوچک ببندید.

در عرض 5 دقیقه یک شینیون زیبا درست کنید

سپس مانند تصویر زیر انتهای موی تان را به سمت زیر برگردانده و با گیره های مخصوص مو، آن را زیر موهای تان ثابت کنید.

در عرض 5 دقیقه یک شینیون زیبا درست کنید

در عرض 5 دقیقه یک شینیون زیبا درست کنید

در عرض 5 دقیقه یک شینیون زیبا درست کنید

در عرض 5 دقیقه یک شینیون زیبا درست کنید


در انتها می توانیدیک پاپیون یا گل یا هر وسیله تزئینی دیگری بالای موی تان نصب کنید.

در عرض 5 دقیقه یک شینیون زیبا درست کنید


بیشتر بدانید : شینیون ( مدل مو جمع ) هایی که برای تابستان امسال دیگر مد نیستند

تهیه و ترجمه : گروه سبک زندگی سیمرغ
.seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ