بعضی از همسران حساب پس انداز یا پول پس اندازی دارند که از چشم همسرشان مخفی می کنند و برای انجام این کار هم دلایل خاص خودشان را ابراز می کنند در این گزارش می خواهیم بررسی کنیم این کار خوب است یا خیر؟
زندگی مشترک از آن مسائل پیچیده ایست که نسخه پیچیدن برایش بسیار سخت است  وکار هرکسی هم نیست. امری که این روزها کمتر مورد توجه قرار می گیرد اما این به آن معنی نیست که در زندگی ما قوانین یکسان وجود ندارد.
بعضی از همسران حساب پس انداز یا  پول پس اندازی دارند که از چشم همسرشان مخفی می کنند و برای انجام این کار هم دلایل خاص خودشان را ابراز می کنند در این گزارش می خواهیم بررسی کنیم این کار خوب است یا خیر؟
همیشه در انجام امور مختلف زندگی یک عرف وجود دارد و در مورد پس انداز هم این امر صادق است.

شرع :
اسلام مردان و زنان را به فعالیت اقتصادی و اشتغال دعوت و هر دو را مالک درآمد خویش محسوب کرده است و زنان همچون مردان حق مالکیت بر اموالشان را دارند؛ خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: « برای مردان از آنچه کسب کرده اند، بهره ای است و برای زنان از آنچه کسب کرده اند، بهره ای است.» همچنین زنان مانند مردان بر اموال خود مسلط بوده و همانند مردان مجاز به همه گونه تصرفات مباح در اموال خود می باشند.

عرف :
وضع اقتصادی این روزها به نحوی است که گفته می شود با یک درآمد نمی توان زندگی کرد و به قول معروف چرخ خانه خانواده های معمولی نمی چرخد به همین دلیل عرف شده زنان شاغل در امر معیشت خانواده مشارکت کنند و البته اگر این کار بدون منت باشد که خیلی هم بهتر است.

استثنا :
همیشه در هر امر کلی استثنا هم وجود دارد مردی که در امور زندگی خانواده مشارکت نمی کند خسیس است و مسائلی از این دست به طبع اقدام متقابل همسر را بر می انگیزد و در نهایت عواقت تلخ متوجه تمام اعضای خانواده می باشد.گردآوری : گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
منبع : banki.irمطالب پیشنهادی :
اینگونه پس انداز کنید
روشهای پس انداز نمودن پول
یک برنامه خوب برای خرج کردن و پس انداز کردن
با درآمد کم چگونه ثروتمند شویم؟
ارزش پس‌انداز و شیوه‌های‌آن در‌خانواده