اگر همیشه كار هایی را انجام دهید كه تا به حال كرده اید همیشه همان چیزهایی را بدست خواهید آورد كه تا به حال بدست آورده اید!
 

هر موسسه برای رسیدن به اهدافش به دو گزینه نیاز دارد:

1- اعداد و ارقام NUMBERS

2- سیستم SYSTEM

سیستم: یك موسسه برای سیستمی شدن باید 4 اصل زیر را رعایت كند:

1- جلسات دوره ای REGULAR MEETING

2- ایجاد انگیزش INCENTIVE SYSTEM

3- سازمان دهی مجدد COUNTINOUS REORGANIZATION

4- هدف مندی TARGETTING

جلسات دوره ای: انجام عملیات موسسه نیاز به طرح و برنامه دارد ،برگزاری جلسات دوره ای باید با هدف مشخص و به صورت مرتب برگزار شود تا موجب شود نظرات و پیشنهادات كاركنان جمع آوری گردد و همچنین موانع موجود بر سر راه شناسایی شود در نتیجه راه حل ها بدست آید.

ایجاد انگیزش: ایجاد انگیزه برای كاركنان باید در برنامه كاری قرار بگیرد تا باعث ایجاد تعهد جمعی و نیروی محرك برای رسیدن به اهداف موسسه باشد این انگیزه ها می تواند به صورت متمركز و جمعی یا به صورت غیر متمركز و فردی یا به صورت مالی یا معنوی انجام شود كه هر یك از روش های ان اثر مخصوص خود را در پی خواهد داشت نكته مهم در ایجاد انگیزه جلوگیری از تبعیض می باشد كه اگر چنین نشود نتایج نا مطلوبی در پی دارد.

سازمان دهی مجدد: بر اساس فرهنگ و و اقلیم هر موسسه باید به طور پیوسته تغییر سازماندهی انجام شود مسوولیت ها ،وظایف،حیطه كاری و عوامل دیگر باید دچار تغییر شود این یك ضرورت است چون اگر چنین نكنیم كاركنان براساس فطرت بعد از مدتی با مشكلات موجود كنار می آیند و به آن عادت می كنند و به دنبال چرا ها و چگونگی های فرایند های كارشان نخواهند بود.

اگر همیشه كار هایی را انجام دهید كه تا به حال كرده اید همیشه همان چیزهایی را بدست خواهید آورد كه تا به حال بدست آورده اید!

هدفمندی: برای اجزای موسسه و هر یك از اعضا باید یك پروژه در نظر گرفت كه تا مدت معینی به اهداف آن برسد این پروژه می تواند حل كردن یك مسئله ،جواب یك سوال یا ایجاد تغییرات در یك روش كاری باشد.

ONE PERSON…………….ONE PROJECT           1P/1P

یك استراتژی و یك خط مشی تعیین كنید

GREAT COMPANY   GREAT PEOPLE

هدف اصلی موسسه باید به اهداف فردی تبدیل شود به شكلی كه هر دو همسو و همجهت باشند فرض كنید در یك رستوران هدف اصلی ارایه غذا های باكیفیت و قیمت مناسب است و رسالت این رستوران شماره یك بودن در شهر باشد باید این هدف و رسالت همه كاركنان رستوران قرار گیرد تا محقق شود.

FAST THINKING &FAST ACTION ……………………… FAST GROWTH

شكاف بین مدیران و كاركنان را از بین ببرید.

مدیران در اتاق های در بسته تصمیم می گیرند و نتایج تصمیمات خود را به زیردستان اعلام می كنند این روش خیلی قدیمی شده است و امروز جواب نمی دهد و سازمان را به سود آوری نخواهد رساند.مدیران باید بین كاركنان باشند و حتی با آنها ناهار بخورند.

اعداد و ارقام: پیش نیاز دست یابی به یك سیستم داشتن اعداد و ارقام مربوط به فعالیت های موسسه است كه میزان نتایج مطلوب را در قالبهای كمی نمایان می كند و با استناد به این ارقام است كه می توان از بهره وری عملیات مطلع گردید.

نكته:اعداد محصول موسسه هستند نه دورنمای آن!
 
 
گردآوری : گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
ارسالی کاربران

 


مطالب پیشنهادی :
استراتژی ها و تاکتیک های مدرن در تجارت
آماده كردن كودك برای‌ زندگی ‌اقتصادی بهتر
راه‌های آسان پول درآوردن
آشنایی با حقوق تجارت الکترونیکی
رکود؛ فرصتی برای رشد کسب و کار