فیلمی که داعش از داخل ساختمان مجلس منتشر کرده است
خبرگزاری اعماق متعلق به داعش از داخل ساختمان مجلس فیلم منتشر کرده است.

فیلم داعش از ساختمان مجلس

 

 

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع:باشگاه خبرنگاران