عکسی از نوه آیت الله خامنه ای در مراسم سالگرد امام خمینی
سه عکس از نوه آیت الله خامنه ای در مراسم روز دوشنبه سالگرد درگذشت امام خمینی منتشر شده است.

عکسی از نوه آیت الله خامنه ای در مراسم دوشنبه

عکسی از نوه آیت الله خامنه ای در مراسم سالگرد امام خمینی

عکسی از نوه آیت الله خامنه ای در مراسم سالگرد امام خمینی

عکسی از نوه آیت الله خامنه ای در مراسم سالگرد امام خمینی


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: tasnimnews.com