سبزی خوردن یکی از عضوهای ثابت میز غذاخوری ما ایرانی ها است. این بار تربچه های سبزی خوردن را اینگونه تزیین کنید.

 مدل های تزیین سبزی خوردن

 

تزیین تربچه سبزی خوردن - مدل شماره 1

تزیین تربچه سبزی خوردن - مدل شماره 1

 

 

تزیین تربچه سبزی خوردن - مدل شماره 2

تزیین تربچه سبزی خوردن - مدل شماره 2

 

 

تزیین تربچه سبزی خوردن - مدل شماره 3

تزیین تربچه سبزی خوردن - مدل شماره 3

 

 

تزیین تربچه سبزی خوردن - مدل شماره 4

تزیین تربچه سبزی خوردن - مدل شماره 4

 

 

تزیین تربچه سبزی خوردن - مدل شماره 5

تزیین تربچه سبزی خوردن - مدل شماره 5

 

 

تزیین تربچه سبزی خوردن - مدل شماره 6

تزیین تربچه سبزی خوردن - مدل شماره 6

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

 

 

Save

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

loading...

X