باشگاه استقلالتازه ترین اخبار ورزشی
روز سه شنبه تجهیزات ویدئوچک لیگ والیبال به ارومیه منتقل خواهد شد تا بازی آن شهر را تحت نظر بگیرد اما درخشنده در پاسخ به اعتراضات می گوید: خودتان یکی برای تهران بخرید.

 
آخرین اخبار استقلال
X