باشگاه پرسپولیستازه ترین اخبار ورزشی
برای علیرضا منصوریان و حرکات عجیبی که انجام داد
علیرضا منصوریان به کنفرانس خبری نرفت و رفته در رختکن ، آن هم بعد از کلی حرکت عجیب در پایان بازی با پدیده.
 

آخرین اخبار پرسپولیس

X