فرهاد مجیدی پس از گلش به فجر از تابولهای تبلیغاتی پرید و خودش را به تماشاگران روبروی جایگاه رساند.
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید