عوامل سریال در حال پخش "نفس گرم" به نمایشگاه مطبوعات رفتند تا در نشستی خبری به همین منظور شرکت کنند.

بازیگران در نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم"

نشست مطبوعاتی سریال تلویزیونی "نفس گرم" با حضور محمد مهدی عسگرپور(کارگردان)، سید محمود رضوی (تهیه کننده)، مرجانه گلچین، ، حامد کمیلی، محمد عمرانی، لیندا کیانی، نیلوفر خوش خلق، رامین راستاد(بازیگران) و سحر عصر آزاد (منتقد) همراه بود.

سریال "نفس گرم" این شب‌ ها از شبکه اول سیما در حال پخش است و پنجشنبه، 21 آبان‌ ماه، نشست خبری این سریال ساعت 18 در طبقه فوقانی شبستان، سالن افتتاحیه برگزار شد.

 

لیندا کیانی و نیلوفر خوش خلق در نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -1
لیندا کیانی و نیلوفر خوش خلق در نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -1
مرجانه گلچین و مریم بوبانی در نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -2
مرجانه گلچین و مریم بوبانی در نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -2
نیلوفر خوش خلق در نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -3
نیلوفر خوش خلق در نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -3
لیندا کیانی، نیلوفر خوش خلق و مرجانه گلچین در نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -4
لیندا کیانی، نیلوفر خوش خلق و مرجانه گلچین در نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -4
عوامل نفس گرم در نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -5
عوامل نفس گرم در نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -5
رامین راستاد در نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -6
رامین راستاد در نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -6
نیلوفر خوش خلق و مرجانه گلچین در نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -7
نیلوفر خوش خلق و مرجانه گلچین در نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -7
حامد کمیلی در نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -8
حامد کمیلی در نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -8
نیلوفر خوش خلق، مرجانه گلچین و مریم بوبانی در نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -9
نیلوفر خوش خلق، مرجانه گلچین و مریم بوبانی در نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -9
محمود رضوی و حامد کمیلی در نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -10
محمود رضوی و حامد کمیلی در نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -10
عوامل سریال نفس گرم در نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -11
عوامل سریال نفس گرم در نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -11
لیندا کیانی در نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -12
لیندا کیانی در نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -12
حامد کمیلی در نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -13
حامد کمیلی در نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -13
نیلوفر خوش خلق در نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -14
نیلوفر خوش خلق در نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -14
مرجانه گلچین در نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -15
مرجانه گلچین در نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -15
مریم بوبانی در نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -16
مریم بوبانی در نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -16
علی عمرانی در نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -17
علی عمرانی در نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -17
لیندا کیانی در نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -18
لیندا کیانی در نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -18
حامد کمیلی در نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -19
حامد کمیلی در نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -19
نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -20
نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -20
نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -21
نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -21
نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -22
نشست مطبوعاتی سریال "نفس گرم" -22عکاس : شهاب اسدی


گردآوری : گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
اختصاصی سیمرغ


 
 
 

پربیننده های این بخش

 
X