شقایق فراهانی و پسرش در اکران خصوصی سایه روشن +عکس
شب گذشته، مراسم اکران خصوصی فیلم «سایه روشن» با حضور برخی از عوامل فیلم و مخاطبان آن برگزار شد.

شقایق فراهانی در مراسم اکران خصوصی فیلم "سایه روشن"

به گزارش سیمرغ مراسم اکران خصوصی فیلم «سایه روشن» به کارگردانی فرزاد موتمن شب گذشته در سینما فرهنگ برگزار شد.

در این مراسم هنرمندانی چون اکبر عالمی، علیرضا امینی، احمد انصاری، فرزاد موتمن، شقایق فراهانی، امید بنکدار، سید جمال ساداتیان و ... حضور داشتند.


شقایق فراهانی در اکران خصوصی "سایه روشن" -1شقایق فراهانی در اکران خصوصی "سایه روشن" -1
شقایق فراهانی در اکران خصوصی "سایه روشن" -2

شقایق فراهانی در اکران خصوصی "سایه روشن" -2 

شقایق فراهانی و پسرش در اکران خصوصی "سایه روشن" -3
شقایق فراهانی و پسرش در اکران خصوصی "سایه روشن" -3

شقایق فراهانی در اکران خصوصی "سایه روشن" -4
شقایق فراهانی در اکران خصوصی "سایه روشن" -4

جمال ساداتیان ، فرزاد موتمن و شقایق فراهانی در اکران خصوصی "سایه روشن" -5
جمال ساداتیان ، فرزاد موتمن و شقایق فراهانی در اکران خصوصی "سایه روشن" -5

شقایق فراهانی در اکران خصوصی "سایه روشن" -6
شقایق فراهانی در اکران خصوصی "سایه روشن" -6

بازیگران فیلم سایه روشن در اکران خصوصی -6

بازیگران فیلم سایه روشن در اکران خصوصی -7
پسر شقایق فراهانی در اکران خصوصی "سایه روشن" -8پسر شقایق فراهانی در اکران خصوصی "سایه روشن" -8
شقایق فراهانی در اکران خصوصی "سایه روشن" -9شقایق فراهانی در اکران خصوصی "سایه روشن" -9
فرزاد موتمن در اکران خصوصی "سایه روشن" -10فرزاد موتمن در اکران خصوصی "سایه روشن" -10
هنرمندان در اکران خصوصی "سایه روشن" -11هنرمندان در اکران خصوصی "سایه روشن" -11
شقایق فراهانی در اکران خصوصی "سایه روشن" -12شقایق فراهانی در اکران خصوصی "سایه روشن" -12
باریگران در اکران خصوصی "سایه روشن" -13بازیگران در اکران خصوصی "سایه روشن" -3
علیرضا امینی در اکران خصوصی "سایه روشن" -14علیرضا امینی در اکران خصوصی "سایه روشن" -14
شقایق فراهانی در اکران خصوصی "سایه روشن" -15
شقایق فراهانی در اکران خصوصی "سایه روشن" -15
هنرمندان در اکران خصوصی "سایه روشن" -16
هنرمندان در اکران خصوصی "سایه روشن" -16

عکاس : شهاب اسدی


تهیه و تدوین : گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
اختصاصی سیمرغ