گلاره عباسی و شبنم مقدمی در فرش قرمز کاخ جشنواره فیلم فجر
تصاویر نرگس آبیار ، شبنم مقدمی ، مهران احمدی و گلاره عباسی و پانته آ پناهی ها را در حاشیه برگزاری جشنواره فیلم فجر 34 در پردیس سینمایی ملت مشاهده نمایید.

گزارش تصویری از حضور عوامل فیلم "نفس" در پردیس ملت

به گزارش سیمرغ سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر در حالی آغاز به کار کرد که در پردیس مردمی ملت ، بازیگران و هنرمندان زیادی حضور پیدا کرده و با طرفداران و تماشاگران خود دیدار کردند.

 

تصاویر نرگس آبیار ، شبنم مقدمی ، مهران احمدی و گلاره عباسی و پانته آ پناهی ها را در حاشیه برگزاری جشنواره فیلم فجر 34 در پردیس سینمایی ملت مشاهده نمایید.


عوامل فیلم "نفس" در جشنواره فیلم فجر -1عوامل فیلم "نفس" در جشنواره فیلم فجر -1
گلاره عباسی در جشنواره فیلم فجر -2
گلاره عباسی در جشنواره فیلم فجر -2
شبنم مقدمی در جشنواره فیلم فجر -3
شبنم مقدمی در جشنواره فیلم فجر -3

پانته آ پناهی ها و گاهر عباسی در جشنواره فیلم فجر -4پانته آ پناهی ها و گلاره عباسی در جشنواره فیلم فجر -4
عوامل فیلم "نفس" در جشنواره فیلم فجر -6
عوامل فیلم "نفس" در جشنواره فیلم فجر -5
مهران احمدی در جشنواره فیلم فجر -6
مهران احمدی در جشنواره فیلم فجر -6
عوامل فیلم "نفس" در جشنواره فیلم فجر -7
عوامل فیلم "نفس" در جشنواره فیلم فجر -7
پانته آ پناهی ها و گلاره عباسی در جشنواره فیلم فجر -8
پانته آ پناهی ها و گلاره عباسی در جشنواره فیلم فجر -8
مهران احمدی در جشنواره فیلم فجر -9
مهران احمدی در جشنواره فیلم فجر -9
گلاره عباسی در جشنواره فیلم فجر -10
گلاره عباسی در جشنواره فیلم فجر -10
شبنم مقدمی و پانته آ پناهی ها و گلاره عباسی در جشنواره فیلم فجر -11
شبنم مقدمی و پانته آ پناهی ها و گلاره عباسی در جشنواره فیلم فجر -11
گلاره عباسی در جشنواره فیلم فجر -12
گلاره عباسی در جشنواره فیلم فجر -12
پانته آ پناهی ها در جشنواره فیلم فجر -13
پانته آ پناهی ها در جشنواره فیلم فجر -13
نرگس آبیار  در جشنواره فیلم فجر -14
نرگس آبیار  در جشنواره فیلم فجر -14
photo_2016-02-05_14-03-19.jpg
شبنم مقدمی و پانته آ پناهی ها و گلاره عباسی در جشنواره فیلم فجر -11


عکاس : شهاب اسدی


تهیه و تدوین : گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
اختصاصی سیمرغ