جاذبه های سرزمین هند + تصاویر
سرزمین هند سرزمین اسطوره ها و فرهنگ های متفاوت است . شاید درست باشد که بگوییم ایران و هند یک برادر و خواهر از خانواده بزرگ هند و اروپایی هستند و در مسیر مهاجرت، به گونه ای ناگزیر به جدایی شدند.

گزارش تصویری از دیدنی های هند

 

 


http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/india1.jpg

 

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/india2.jpg

 

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/india3.jpg

 

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/india4.jpg

 

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/india6.jpg

 

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/india8.jpg

 

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/india10.jpg

 

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/india11.jpg

 

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/india12.jpg

 

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/india13.jpg

 

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/india14.jpg

 

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/india15.jpg

 

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/india16.jpg

 

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/india17.jpg

 

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/india18.jpg

 

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/india19.jpg

 

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/india20.jpg

 

گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ