شعر: دخترم! با تو سخن می گویم + عکس
سالروز میلاد حضرت معصومه (س) و روز دختر بر همه دختران پاک این سرزمین مبارک باد.

شعر به مناسبت روز دختر

دخترم! با تو سخن میگویم
گوش كن، با تو سخن میگویم :
زندگی در نگهم گلزاریست
و تو با قامت چون نیلوفر
شاخه ی پر گل این گلزاری


عکس روز دختر (1)عکس روز دختر (1)

من در اندام تو یك خرمن گل می بینم
گل گیسو ـ گل لبها ـ گل لبخند شباب
من به چشمان تو گلهای فراوان دیدم


عکس روز دختر (1)عکس روز دختر (2)

گل تقوا
گل عفت
گل صد رنگ امید
گل فردای بزرگ
گل دنیای سپید


عکس روز دختر (3)عکس روز دختر (3)

میخرامی و تو را مینگرم
چشم تو آینه روشن دنیای من است
تو همان خرد نهالی كه چنین بالیدی
راست، چون شاخه سر سبز و برومند شدی
همچو پر غنچه درختی، همه لبخند شدی
دیده بگشای و در اندیشه گلچینان باش
همه گلچین گل امروزند
همه هستی سوزند

 
عکس روز دختر (4) عکس روز دختر (4)

كس به فردای گل باغ نمی اندیشد
آنكه گرد همه گلها بهوس میچرخد
بلبل عاشق نیست
بلكه گلچین سیه كرداریست
كه سراسیمه دَود در پی گلهای لطیف
تا یكی لحظه بچنگ آرد و ریزد بر خاك
دست او دشمن باغ است و نگاهش ناپاك
تو گل شادابی
به ره باد، مرو
غافل از باغ مشو


عکس روز دختر (5)عکس روز دختر (5)

ای گل صد پر من!
با تو در پرده سخن میگویم :
گل چو پژمرده شود جای ندارد در باغ
گل پژمرده نخندد بر شاخ
كس نگیرد ز گل مرده سراغ


عکس روز دختر (6)عکس روز دختر (6)

دخترم! با تو سخن میگویم:
عشق دیدار تو بر گردن من زنجیریست
و تو چون قطعه الماس درشتی كمیاب
« گردن آویز » بر این زنجیری
تا نگهبان تو باشم ز « حرامی » هر شب
خواب بر دیده من هست حرام
بر خود از رنج به پیچم همه روز
دیده از خواب بپوشم همه شام


عکس روز دختر (7)عکس روز دختر (7)

دخترم، گوهر من !
گوهرم، دختر من !
تو كه تك گوهر دنیای منی
دل به لبخند « حرامی » مسپار
« دزد » را « دوست » مخوان
چشم امید بر ابلیس مدار

sad_girl_hd_wallpapers_copy.jpg
عکس روز دختر (8)

دیو خویان پلیدای كه سلیمان رویند
همه گوهر شكنند
« دیو » كی ارزش گوهر داند ؟
نه خردمند بود
آنكه اهریمن را
از سر جهل، سلیمان خواند
دخترم ـ ای همه هستی من !
تو چراغی، تو چراغ همه شب های منی
به ره باد مرو
تو گلی، دسته گل صد رنگی
پیش گلچین منشین
تو یكی گوهر تابنده بی مانندی
خویش را خوار مبین

_sadness_119_gif_50defb13766e2_copy.jpg
عکس روز دختر (9)

آری ای دختركم، ای به سراپا الماس
از « حرامی » بهراس
قیمت خودمشكن
قدر خود را بشناس
قدر خود را بشناسمهدی سهیلی


تهیه و تدوین : گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
منبع : اختصاصی سیمرغ