شعر ادبی

شعرهایی از سهراب سپهری؛ من به سیبی خشنودم
زیباترین شعرها درباره برف
عاشقانه‌ های حمید مصدق: تو اگر باز كنی پنجره را...
 موسیقی عجیبی ست مرگ!
 بیژن الهی؛ شاعر شعر‌های نانوشته
مرگ «احمد شاملو» از زبان سید علی صالحی