فال تاروت چهار کارتی

تتت

برای مشاهده انواع فال تاروت کلیک کنید

ابتدا نیت کنید، اکنون تمام کارت ها جلوی روی شما هستند، این کارت ها نامرتب هستند یا به اصطلاح ُبر خورده اند، شما هم ممکن است بخواهید مجدد این کارت ها را ُبر بزنید، برای این کار تعداد دلخواه ُبر را در کادر کنار ُبر زدن وارد نمایید و بر روی دکمه ُبر زدن کلیک نمایید. سپس ماوس خود را بر روی کارت ها حرکت دهید، وقتی احساس کردید به کارت های مورد نظر خود رسیده اید به ترتیب بر روی چهار کارت خود کلیک نمایید و منتظر نمایش متن کارت ها بمانید.

همچنین این کار یک تمرین سرگرم کننده برای پیدا کردن پتانسیل های روانی شما و یا به عبارت دیگر قدرت های بالقوه ذهن شما می باشد. یاد بگیرین ارتباط خود با کائنات را لمس کنید، نشانه انتخاب کارت های مورد نظر چگونه به شما الهام میشود؟ انگشتان دستتان سوزن سوزن می شود؟ یک رایحه حس می کنید؟ یک صدا می شنوید؟ و یا ناخودآگاه تصور می کنید این کارت ها از بقیه برجسته تر شده اند؟ اگر بتوانید این احساسات را پیدا کنید و پرورش دهید نشانه های بیشتری از کائنات را نیز دریافت خواهید کرد.
همچنین می توانید با کلیک بر روی دکمه "برای من انتخاب کن" کارت ها را بصورت تصادفی انتخاب نمایید.

 
 بار
 
X