کارتون روز: یارانه ثروتمندان!

15-2-26-123128888.jpg


گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: پیام برومند. قانون


 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
X