کارتون روز: سلفی با دیگ نذری در محرم
در حاشیه انتشار سلفی های متعدد توسط برخی چهره های شناخته شده در این ایام، محمدرضا میر شاه ولد این کارتون را با تیتر «قابل توجه خیلی ها» در اینستاگرامش منتشر کرد

سلفی های گسترده با دیگ های نذری!


سلفی با دیگ نذری

سلفی با دیگ نذریگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح محمدرضا میر شاه ولد