در حاشیه قیمت کتاب و جیب مردم و آغاز نمایشگاه. افزایش قیمت کتاب باعث شده است که قدرت خرید مردم کمتر شود.

15-5-4-185351033.jpgگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: احسان گنجی. قانون


 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
X