کارتون ورز: حال و روز سوپرمن پس از زندگی در ایران
«سوپرمن» عنوان کارتون علی قناعت در کانال طنز و کارتون «نیش خط» است که با کنایه به گرانی اقلام خوراکی و اصلی مردم در بازار پرنوسان کشور و کاهش قدرت خرید سرپرست خانوار، منتشرشده است

افزایش شدید قیمت مواد خوراکی در ایران


وضعیت سوپرمن در ایران
وضعیت سوپرمن در ایرانگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح علی قناعت