کارتون روز: ویژگی های یک آریایی اصیل با فرهنگ!
به بهانه روز کوروش و برخی خلقیات برخی از هموطنان، شهاب جعفرنژاد با انتشار این کارتون در اینستاگرامش نوشت: ما مردمانی عاشق کوروش، ما قوم در تاریخ جا مانده، جداً کدام از ما فقط یک بار، یک خط از آن تاریخ را خوانده...

جدیدترین تصویر از یک آریایی با فرهنگ!


ویژگی های یک ایرانی

ویژگی های یک ایرانیگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح شهاب جعفرنژاد