کارتون روز: مرغ کیلویی 11هزار تومان به سبک بازی تاج و تخت!
در حاشیه گرانی دوباره مرغ و توئیت عجیب ترامپ به تقلید از سریال «بازی تاج و تخت»، طراوت نیکی این کارتون را در «نیش خط» منتشرکرد

افزایش مجدد قیمت مرغ


قیمت مرغ: کیلویی 11 هزار تومان

قیمت مرغ: کیلویی 11 هزار تومانگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح طراوت نیکی