کارتون روز: بازنشسته هایی که ول کن صندلی نیستند!
اعلام خبر عدم کناره‌گیری هزار بازنشسته مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان از مسئولیت خود، سوژه انتشار کارتونی از مهدی عزیزی در خبرآنلاین شد

این جماعت ول کن صندلی‌شان نیستند!


بازنشسته هایی که نمی روند
بازنشسته هایی که نمی روندگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح مهدی عزیزی