کارتون روز: جراحی که با پول خواننده شد!
ماجرای خواننده شدن مسعود صابری و برگزاری کنسرت او در برج میلاد که با واکنش های بسیاری درباره کیفیت پایین آثار او همراه بود، سوژه انتشار کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد در صفحه اینستاگرامی اش شد

اینم عاقبت جراحی که خواننده شد!


خواننده شدن مسعود صابری!

خواننده شدن مسعود صابری!گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح محمدرضا میرشاه ولد