کارتون روز: تنبیه بدنی دانش آموزان بخاطر دیر رسیدن به مدرسه
ابوالفضل رحیمی با انتشار کارتونی در «نیش خط»، به تنبیه بدنی دانش آموزان چهارمحال و بختیاری برای دیر رسیدن به مدرسه به دلیل سرمای هوا، واکنش نشان داد

توجیه عجیب برای تنبیه بدنی دانش آموزان!


تنبیه بدنی دانش آموزان چهارمحال و بختیاری
تنبیه بدنی دانش آموزان چهارمحال و بختیاریگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح ابوالفضل رحیمی