کارتون روز: بی تفاوتی عده ای از مردم به وقوع سیل
بیش از سیزده روز از سیل می‌گذرد، شهرها و استان‌های زیادی درگیر سیل و رانش زمین هستند با این حال برخی از مردم تغییری در برنامه سفر و تفریح خود ایجاد نکردند

تفریحات متفاوت در پایان تعطیلات!


بی تفاوتی به وقوع سیل

بی تفاوتی به وقوع سیلگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: tasnimnews.com