کارتون روز: تاثیر گرانی برروی کاهش تولید زباله
انتشار خبر کاهش هزارتنی تولید زباله در شهر تهران پس از موج گرانی‌ها، سوژه کارتونی از نعیم تدین در «شهرونگ» شد

اینم از فواید گرانی!


کاهش تولید زباله در تهران با توجه به گرانی ها

کاهش تولید زباله در تهران با توجه به گرانی هاگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح نعیم تدین