کارتون روز: واردات مردم کم مصرف از چین
اظهارات اخیر وزیر نیرو و قیاس او از میزان مصرف مردم ایران و مردم چین که با واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شده، سوژه کارتونی از نعیم تدین در «شهرونگ» شد

واردات مردم از چین آغاز شد!


واردات مردم کم مصرف و آروم چینی

واردات مردم کم مصرف و آروم چینیگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح نعیم تدین