کارتون روز: همکاری با دلالان برای طلاق راحت تر!
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفته که تعدادی از سردفتران طلاق و ازدواج با همکاری برخی از کارمندان مجتمع‌های قضایی و با همکاری برخی دلال‌ها شرایطی فراهم می کنند تا به محض صدور حکم طلاق، زوجین به آن دفترخانه مراجعه کنند مهدی عزیزی

بازاریابی جدید دفاتر طلاق و ازدواج!


همکاری سردفتران طلاق و ازدواج با دلالان

همکاری سردفتران طلاق و ازدواج با دلالانگردآوری: گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع:طراح مهدی عزیزی