زبان آقایان
اینبار دیگه چیکار کردم؟ ترجمه: اینبار چطوری مچم رو گرفتی؟.....
اینبار دیگه چیکار کردم؟
ترجمه : اینبار چطوری مچم رو گرفتی؟


چه جالب، بعد چی شد؟
ترجمه : هنوز داری حرف میزنی؟ بس کن دیگه

نتونستم پیداش کنم.
ترجمه : شئ مورد نظر بیش از یه متر با من فاصله داشت حوصله نداشتم پاشم

برای تمام کارام یه دلیل منطقی دارم.
ترجمه : یه کم فرصت بده یه خالی بندی جور کنم!

گردآوری: گروه سرگرمی سیمرغ
www.seemorgh.com/entertainment
منبع: ارسالی کاربران

مطالب جالب دیگر:
3 عکس جالب و دیدنی!
پسری با بیماری خندیدن!! + عکس
ترسناک ترین کویر ایران! مکان زندگی جن ها!!
پرستار حواس پرت نوزاد 10 روزه را برشته کرد!! + عکس
عکس : حامد بهداد در کنار پدرش