عکس طنز: چطوری بدون پرداخت پول بچه خود را در مدرسه ثبت‌نام کنیم؟
هزینه‌های سنگین و گاه کمرشکن شهریه مدارس برای خانواده‌ها که طی یکسال گذشته با چالش‌های اقتصادی مختلف روبه‌رو بوده‌اند، سوژه کارتونی از مهناز یزدانی در «پلخمون» شد

ثبت نام در مدرسه بدون پرداخت پول


درحاشیه ثبت نام دانش آموزان به شرط تامین کاغذ و ماژیک
درحاشیه ثبت نام دانش آموزان به شرط تامین کاغذ و ماژیک

درحاشیه ثبت نام دانش آموزان به شرط تامین کاغذ و ماژیک
درحاشیه ثبت نام دانش آموزان به شرط تامین کاغذ و ماژیکگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح مهناز یزدانی