خودت بِمال های جدید وزیر بهداشت!! طنز
در حاشیه اظهار نظر عجیب و شوخی غیرقابل قبول وزیر بهداشت با درخواست یک پیرمرد، احمدرضا کاظمی این فتوطنز را در کانال طنز «بی قانون» منتشرکرد

اینم جدیدترین جملات وزیر بهداشت در ادامه خودت بمال!


خودت بمال وزیر بهداشت به یک پیرمرد

خودت بمال وزیر بهداشت به یک پیرمردگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح احمدرضا کاظمی