برخورد جدید داور برنامه آشپزی با شرکت کنندگان! عکس طنز
انتقاد ها به نحوه برخورد کارشناس آشپزی مسابقه شبکه یک صداوسیما همچنان ادامه دارد

تصاویر جدید از برخورد داور دستپخت با شرکت‌کنندگان!

«مسابقه آشپزی به سبک صداوسیما» عنوان فتوطنز احمدرضا کاظمی در شهرونگ است که به بهانه حواشی ایجاد شده برنامه دستپخت، منتشرشده است.


واکنش جدید کارشناس برنامه دستپخت

واکنش جدید کارشناس برنامه دستپختگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح احمدرضا کاظمی