عکس طنز: چیزهایی که ما در فوتبال دیدیم و افغانستان ندیده است!
صحبت های علی انصاریان و پاسخ وی به گزارشگر افغانستان, حاشیه هایی به همراه داشته است

گزارشگر افغان این‌طوری علی انصاریان را تأیید کرد!

حاشیه های اخیر ایجاد شده درباره اظهارات گزارشگر افغان در بازی اخیر تیم ملی فوتبال ایران و پاسخ علی انصاریان به این اظهارات، سوژه انتشار فتوطنزی از احمدرضا کاظمی در شهرونگ شد.


گفتگوی علی انصاریان و گزارشگر افغان

گفتگوی علی انصاریان و گزارشگر افغانگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح احمدرضا کاظمی