دلیل اصلی جدایی نادر از سیمین!! عکس طنز
صفحه شهرونگ با انتشار فتوطنزی از احمدرضا کاظمی، به ماجرای پخش تصاویر نامتعارف از تلویزیون کیش با کنایه به فیلم «جدایی نادر از سیمین» واکنش نشان داد

عاقبت سفر به کیش


جدایی بخاطر سفر مخفیانه به کیش

جدایی بخاطر سفر مخفیانه به کیشگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح احمدرضا کاظمی