عکس طنز: گاف ماکان بند در برنامه زنده
در حاشیه گاف ماکان بند در برنامه زنده عیل ضیا، احمدرضا کاظمی این فتوطنز را در شهرونگ منتشرکرد

همایون شجریان: کاش بابام تلویزیون نبینه!


درحاشیه گاف ماکان بند در برنامه زنده

درحاشیه گاف ماکان بند در برنامه زندهگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح احمدرضا کاظمی