هالووین به سبک زندگی در ایران! عکس طنز
«هالووین ایرانی» عنوان کارتون نازنین جمشیدی است که در کانال طنز شهرونگ منتشرکرده است و اشاره دارد به وضعیت این روزهای کشور

ببینید: هالووین ایرانی!


شرایط این روز های ایران

شرایط این روز های ایرانگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح نازنین جمشیدی