اولین تصویر از خودروی پیش فروشی بدون اسم ایران خودرو!
فروش خودرو بدون نام توسط ایران خودرو سوژه طنز این روزها شده است

فروش خودرو بدون نام توسط ایران خودرو

در حاشیه پیش فروش خودرو در برخی کارخانه‌های خودروساز کشور برای تحویل در سال 98 با قیمت و نوع «نامعلوم»، احمدرضا کاظمی این فتوطنز را در «بی قانون» منتشرکرد.


رونمایی از خودروی پیش فروش شده بدون نام

رونمایی از خودروی پیش فروش شده بدون نامگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح احمدرضا کاظمی