با این تزیینات بافتنی درخت کریسمس تان را زیباتر کنید
اگر به دنبال ایده هایی جالب و جذاب برای تزیین درخت کریسمس تان هستید، تزیینات قلاب بافی و بافتنی بهترین گزینه برای شما می باشند. از دیگر ویژگی های این تزیینات کم هزینه بودن آن است.

تزیین درخت کریسمس با تزیینات دست ساز زیبا

 

تزیین درخت کریسمس با فرشته های قلاب بافی شده

تزیین درخت کریسمس با فرشته های قلاب بافی شده

 

 

تزیین درخت کریسمس با دستکش های بافتنی

تزیین درخت کریسمس با دستکش های بافتنی

 

تزیین درخت کریسمس با توپ های کوچک

تزیین درخت کریسمس با توپ های کوچک

 

تزیین درخت کریسمس با حلقه های بافتنی کوچک

تزیین درخت کریسمس با حلقه های بافتنی کوچک

 

تزیین درخت کریسمس با عروسک های بافتنی کوچک

تزیین درخت کریسمس با عروسک های بافتنی کوچک

 

تزیین درخت کریسمس با فرشته های قلاب بافی کوچک

تزیین درخت کریسمس با فرشته های قلاب بافی کوچک

 

تزیین درخت کریسمس با درخت های قلاب بافی شده

تزیین درخت کریسمس با درخت های قلاب بافی شده

 

تزیین درخت کریسمس با توپک های قلاب بافی شده

تزیین درخت کریسمس با توپک های قلاب بافی شده

 

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ