تکنیک های خانه داری

سفره هفت سین تان را فانتزی بچینید
چیدن سفر هفت سین یکی از سنت های ایرانیان برای نوروز و سال نو است. یکی از اجزای اصلی سفره هفت سین سبزه عید است. سبزه عید سفره هفت سین تان را اینگونه تزیین کنید.
سبزه عید را اینگونه تزئین کنید
برای خانه تکانی پرده های زبرا را چگونه بشوییم؟
هفت سین امسال را هفت سین معلق درست کنید + آموزش
تزیین سفره هفت سین با رنگ فیروزه ای