مدل مانتو و پالتو بازیگران زن در سومین و چهارمین روز جشنواره فجر 1400
پریناز ایزدیار، میترا حجار، فرشته حسینی، آناهیتا درگاهی، پردیس پورعابدی، زیبا کرمعلی، نهال دشتی، لادن مستوفی و رعنا آزادی ور از هنرمندانی بودند که در اکران های سومین و چهارمین روز جشنواره فجر 1400 شرکت کرده بودند. در ادامه مدل مانتو و پالتو این هنرمندان را گردآوری کرده ایم

مدل مانتو بازیگران در روز سوم و چهارم جشنواره فیلم فجر 1400

اکران فیلم های سومین و چهارمین روز جشنواره فجر 1400 با حضور هنرمندان بسیاری برگزار شد. در این مراسم چهره های بسیاری حضور یافته بودند. پریناز ایزدیار، میترا حجار، فرشته حسینی، آناهیتا درگاهی، پردیس پورعابدی، زیبا کرمعلی، نهال دشتی، لادن مستوفی و رعنا آزادی ور از هنرمندانی بودند که در اکران های سومین و چهارمین روز جشنواره فجر 1400 شرکت کرده بودند. در ادامه مدل مانتو و پالتو این هنرمندان را گردآوری کرده ایم.  در ادامه مدل مانتو این هنرمندان را گردآوری کرده ایم.

بیشتر بدانید : مدل مانتو بازیگران زن در اولین روز جشنواره فجر 1400

مدل مانتو  و پالتو بازیگران زن در سومین روز جشنواره فجر 1400 - آناهیتا درگاهی
مدل مانتو  و پالتو بازیگران زن در سومین روز جشنواره فجر 1400 - آناهیتا درگاهی


مدل مانتو  و پالتو بازیگران زن در چهارمین روز جشنواره فجر 1400 - فرشته حسینی
مدل مانتو  و پالتو بازیگران زن در چهارمین روز جشنواره فجر 1400 - فرشته حسینی


مدل مانتو  و پالتو بازیگران زن در چهارمین روز جشنواره فجر 1400 - زیبا کرمعلی
مدل مانتو  و پالتو بازیگران زن در چهارمین روز جشنواره فجر 1400 - زیبا کرمعلی


مدل مانتو  و پالتو بازیگران زن در سومین روز جشنواره فجر 1400 - نهال دشتی
مدل مانتو  و پالتو بازیگران زن در سومین روز جشنواره فجر 1400 - نهال دشتی


مدل مانتو  و پالتو بازیگران زن در سومین روز جشنواره فجر 1400 - نهال دشتی
مدل مانتو  و پالتو بازیگران زن در سومین روز جشنواره فجر 1400 - نهال دشتی


مدل مانتو  و پالتو بازیگران زن در چهارمین روز جشنواره فجر 1400 - پریناز ایزدیار
مدل مانتو  و پالتو بازیگران زن در چهارمین روز جشنواره فجر 1400 - پریناز ایزدیار


مدل مانتو  و پالتو بازیگران زن در چهارمین روز جشنواره فجر 1400 - میترا حجار
مدل مانتو  و پالتو بازیگران زن در چهارمین روز جشنواره فجر 1400 - میترا حجار


مدل مانتو  و پالتو بازیگران زن در سومین روز جشنواره فجر 1400 - لادن مستوفی
مدل مانتو  و پالتو بازیگران زن در سومین روز جشنواره فجر 1400 - لادن مستوفی


مدل مانتو  و پالتو بازیگران زن در سومین روز جشنواره فجر 1400 - رعنا آزادی ور
مدل مانتو  و پالتو بازیگران زن در سومین روز جشنواره فجر 1400 - رعنا آزادی وربیشتر بدانید : مدل مانتو و پالتو بازیگران زن در دومین روز جشنواره فجر 1400

بیشتر بدانید : مدل مانتو و پالتو بازیگران زن در پنجمین روز جشنواره فجر 1400

بیشتر بدانید : مدل مانتو و پالتو بازیگران زن در ششمین روز جشنواره فجر 1400

بیشتر بدانید : مدل مانتو و پالتو بازیگران زن در هفتمین روز جشنواره فجر 1400

بیشتر بدانید : مدل مانتو و پالتو بازیگران زن در هشتمین روز جشنواره فجر 1400
گردآوری: گروه سبک زندگی سیمرغ
Seemorgh.com/lifestyle
منبع: صفحه شخصی هنرمندان